+48 514-342-833
kancelaria@adwokat-minska.pl
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przed sądami wszystkich instancji, innymi organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracyjnymi m.in. w zakresie:
Niezależnie od powyższych wśród czynności wykonywanych na rzecz Klienta znajdują się między innymi:
  • udział w negocjacjach z kontrahentami
  • sporządzanie opinii prawnych
  • opiniowanie i przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych m.in. regulaminów, statutów, uchwał
  • przygotowywanie umów z kontrahentami, usługobiorcami
  • doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu spółdzielni, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego