+48 514-342-833
kancelaria@adwokat-minska.pl

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszechstronnym doradztwem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w szczególności w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • o przywrócenie do pracy
 • bezskuteczności wypowiedzeń
 • odszkodowań za wadliwe wypowiedzenia
 • odpraw pieniężnych
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • kar porządkowych
 • świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych
 • mobbingu
 • konstruowań i analizowania umów oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy