+48 514-342-833
kancelaria@adwokat-minska.pl

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszechstronnym doradztwem w zakresie prawa administracyjnego, które polega w szczególności na:

  • reprezentowaniu stron przed organami administracji państwowej, samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzaniu pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądu administracyjnego
  • sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego