+48 514-342-833
kancelaria@adwokat-minska.pl

W ramach swojej działalności kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawa karnego, w szczególności w sprawach:

  • udziale w postępowaniu przygotowawczym
  • obronie w sprawach karnych, karno – skarbowych, w sprawach o wykroczenia
  • przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia
  • dochodzeniu roszczeń cywilnych związanych z popełnieniem przestępstwa
  • reprezentacji w postępowaniu karnym wykonawczym m.in.:
  • wnioski o odroczenie wykonania kary
  • warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary
  • wnioski o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  • wnioski o wyrok łączny